TALLER

CIRCULARS INFORMACIÓ TÈCNICA RMI

Núm. Reg.: 021   Fecha: 08/02/2024  CERTIFICACIÓN SERMI DISPONIBLE CON SGS Y CETRAA. Núm. Reg.: 014   Fecha: 29/01/2024   DEMÀ REUNIÓ TELEMÀTICA SOBRE EL CERTIFICAT SERMI. Núm. Reg.:009   Fecha: 25/01/2024   ALTA DEL TALLER EN SERMI A PARTIR DE ABRIL DE 2024 PARA...

RMI. INFORMACIÓ PER L’ACCÉS A LES WEBS DE LES MARQUES.

  ENLLAÇ ALS PORTALS DELS FABRICANTS   NIVEL 1     INFORMACIÓ TÈCNICA, GRATUÏT  /  LOW COST - Identificació clara del vehicle. - Informació per al manteniment, revisió, inspecció periòdica i reparació. - Formació. - Eines especials. - Altra informació de...

SÚMATE A LA DENUNCIA FRENTE A LOS ABUSOS DE LAS ASEGURADORAS

Núm. Reg.: 136   Fecha: 13/10/2022   DECLARADA ADMISIBLE POR LA COMSIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO LA                                                                                                    DENUNCIA PRESENTADA CONTRA LAS MALAS PRÁCTICAS DE LAS...

CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ (acta posada en marxa)

CERTIFICADO  DE INSTALACIÓN (ACTA DE PUESTA EN MARXA) INSPECCIÓNES REGLAMENTARIAS PERIÓDICAS Los equipos que no tengan consideración de instalación, por ser móviles, no necesitar elementos fijos, no estar conectados a otros equipos de presión fijos, o que solo...

¿Qué es LibroTaller?

LibroTaller.com es una plataforma desarrollada por la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA), en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), que permite a todos los talleres españoles registrar en los servidores...

CIRCULARS RELACIONADES

Núm. Reg.: 050   Fecha: 26/04/2018   «INTRUSISME PROFESSIONAL», COMUNICAT DE FECATRA. Núm. Reg.: 020   Fecha: 21/02/2017   «INTRUSISME PROFESSIONAL», COMUNICAT DE FECATRA.

CIRCULARS PROBLEMES ASSEGURADORES.

Núm. Reg.: 157   Fecha: 29/12/2023  COMUNICACIÓN A LAS ASEGURADORAS DEL AUMENTO DEL PRECIO DE MANO DE OBRA. Núm. Reg.: 132   Fecha: 27/10/2023   BAREMO CENTRO DE ZARAGOZA, ADEMÁS MAL APLICADO.  Núm. Reg.: 106   Fecha: 12/09/2023   QUEJA DIRIGIDA A CIERTAS...

CIRCULARS RELACIONADES MANIPULADOR PLAQUES DE MATRICULA

Núm. Reg.: 134    Data: 03/11/2021     BAJA DE OFICIO DE MANIPULADORES DE PLACAS DE MATRÍCULA. Núm. Reg.: 193    Data: 23/11/2020     MANIPULADORES DE PLACAS DE MATRÍCULA. NUEVO PROCEDIMIENTO A PARTIR DE 01/01/2021. Núm. Reg.: 013    Data: 26/01/2011     MANIPULADOR...

CIRCULARS RELACIONADES VFU

Núm. Reg.: 057     Fecha: 20/04/2021     NUEVA NORMATIVA DE VEHÍCULOS FUERA DE USO. Núm. Reg.: 086     Fecha: 29/06/2017     LAS BAJAS DEFINITIVAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LOS CAT.

CIRCULARS RELACIONADES: PROBLEMES AMB ASSEGURADORES

Núm. Reg.: 082   Fecha: 22/06/2021   2ª ENQUESTA PER IDENTIFICAR A LES ASSEGURADORES I ALS GABINETS PERICIALS QUE                                                                                                            GENEREN PROBLEMES ALS TALLERS. Núm. Reg.: 058 ...

CIRCULARS RESIDUS

Núm. Reg. 094   Data: 14/07/2023   INCREMENT DELS COSTOS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS I ALTRES. ENQUESTA. Núm. Reg. 065    Data: 25/05/2023   ELS TALLERS DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS EXEMPTS DE LA PRESENTACIÓ DE LA DARI A PARTIR                                               ...

Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del Decret 1471/987, de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

de 8 d'octubre, de modificació del Decret 1471/987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. ARTICLE 4art ESTÀ DEROGAT PEL DECRET 30/2010 I...

CIRCULARS GENERALS TALLER.

Núm. Reg.: 158   Fecha: 29/12/2023  ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL TALLER: O.R., PRESUPUESTO Y FRASE DE GARANTÍA. Núm. Reg.: 021   Data: 14/02/2023   RESUM DELS PERMISOS I OBLIGACIONS PEL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL                                 ...

CIRCULARS MANUAL DE REFORMES DE VEHICLES.

Núm. Reg.: 106   Fecha: 05/08/2022     MANUAL DE REFORMAS. LA REVISIÓN 7ª ENTRA EN VIGOR EL 01/11/2022. Núm. Reg.: 101     Fecha: 12/05/2020     MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS (6ª REVISIÓN) Y ORDEN ICT/155/2020 SOBRE EL CONTROL METROLÓGICO DE LOS INSTRUMENTOS DE...

ENQUESTA II

Núm. Reg.:  082                                                          Data: 22/06/2021   2ª ENQUESTA PER IDENTIFICAR A LES ASSEGURADORES I ALS GABINETS PERICIALS QUE GENEREN PROBLEMES ALS TALLERS.   La primera enquesta  sobre la problemàtica amb certes...

CIRCULARS RELACIONADES.

Núm. Reg.: 008   Fecha: 18/01/2021     WEBINAR “LIBRO TALLER” E “INFORMACIÓN TÉCNICA”. VER WEBINAR. Núm. Reg.: 211   Fecha: 24/12/2020     COMUNICADO DE CETRAA. WEBINAR “LIBRO TALLER E INFOR. TÉCNICA”" Y NOTA DE PRENSA EMITIDA                                          ...

CIRCULARS RELACIONADES.

Núm. Reg.: 101 Fecha: 12/05/2020 Cicrular MANUAL DE REFORMAS DE VEH�CULOS (6� REVISI�N) Y ORDEN ICT/155/2020 SOBRE EL CONTROL METROL�GICO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA. Núm. Reg.: 043 Fecha: 26/04/2016 VENTA DE VEHÍCULOS AUTO TAXI

CIRCULARS ITV.

 Núm.: 116   Data: 02/10/2023   APPLUS. OFERIMENT DEL SERVEI DE CONDUCTOR PER PERIÒDIQUES D'ITV, ARA PELS ASSOCIATS DEL                                                                          BAIX EBRE. Núm.: 125   Fecha: 16/09/2022   LOS VEHÍCULOS QUE PERDIERON DÍAS...

CIRCULARS PREU CÀLCUL DE LA MÀ D’OBRA.

Núm. Reg.: 167   Data: 28/12/2022      CALCULA TU PRECIO DE MANO DE OBRA Y SOLICITA TU TARIFA DE PRECIOS PARA 2023.  Núm. Reg.: 154   Data: 15/11/2022        EL INCREMENTO DE COSTES DEBERÁ REPERCUTIRSE EN EL PMO DE LOS TALLERES. PIDE TU                               ...

CIRCULARS RELACIONADES.

Núm.Reg.: 069   Data: 07/04/2020     CADUCIDAD DE LA TARJETA DE TACÓGRAFO DE LOS CONDUCTORES Y DE LA TARJETA DE                                                                                                          EMPRESA. ORDEN TMA/324/2020.Núm.Reg.: 083   Data:...

RELACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I RESIDUS NO ESPECIALS EXISTENTS AL TALLER

RESIDUS  PERILLOSOS Codi CER/LER      Descripció 150.203                      ABSORBENTS CONTAMINANTS: DRAPS,                                                         PAPERS I D’ALTRES. 150.202                     ABSORBENTS SEPIOLITES – SERRADURES. 030.104 150.111   ...

PERIÓDICA ITV DELS DIFERENTS TIPUS DE VEHICLES.

REAL DECRETO 920/2017, D 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE REGULA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. Artículo 6. Fecha y frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas. 1. La inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:...

CIRCULARS GASOS FLUORATS.

  Núm. Reg.: 024      Fecha: 20/02/2.023     Curs oficial de gasos fluorats (aire condicionat). Núm. Reg.: 133      Fecha: 06/10/2.022     Baja tensión y gases fluorados en las inspecciones de industria. Núm. Reg.: 025     Fecha: 08/03/2.019     Declaraciones de...

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA.

[pdf-embedder url="https://www.astave.org/wp-content/uploads/2010/03/RESUM-OBLIGACIONS-CASTELLA.pdf" title="RESUM OBLIGACIONS...