REUNIÓ INFORMATIVA: "ADAPTACIÓ DE L'ORDRE DE REPARACIÓ A LA NOVA LLEI DE GARANTIES" 19/05/2022

REUNIÓ INFORMATIVA: "ELS ACTUALS REPTES DEL GESTOR ENERGÈTIC: ELECTROMOBILITAT, COBERTES FOTOVOLTAIQUES I LA OPTIMITZACIÓ DELS COSTOS ENERGÈTICS" 16/MARÇ/2022