RMI. INFORMACIÓ PER L’ACCÉS A LES WEBS DE LES MARQUES.

 

ENLLAÇ ALS PORTALS DELS FABRICANTS  

NIVEL 1     INFORMACIÓ TÈCNICA, GRATUÏT  /  LOW COST

– Identificació clara del vehicle.

– Informació per al manteniment, revisió, inspecció periòdica i reparació.

– Formació.

– Eines especials.

– Altra informació de reparació i manteniment.

– Avisos o alertes tècniques.

– Diagnòstic on-line de sistemes.

– Venta de peces de recanvi.

– Segellat electrònic: garanties.

 

AUDI

https://erwin.audi.com/ervin/showhome.do

BENTLEY

https://erwin.bentleymotors.com/erwin/showHome.do

BMW

https://aos.bmwgroup.com

CITROËN

https://service.citroen.com/pages/index.jsp

FIAT

https://www.technicalinformation.fiat.com/

FORD

https://www.fordserviceinfo.com

FORD

https://etis.ford.com/home.do

HONDA

www.techinfo.honda-eu.com

HYUNDAI

https://service.hyundai-motor.com

KIA

www.kia-hotline.com

LANCIA

https://www.technicalinformation.fiat.com

LEXUS

https://www.lexus-tech.eu

MAZDA

https://mapps.mazdaeur.com/cas/login

MERCEDES

https://www.b2bconnect.daimler.com

MINI

https://www.aos.bmwgroup.com/web/oss/start

OPEL

https://service.citroen.com/pages/index.jsp

GM

https://service.citroen.com/pages/index.jsp

PEUGEOT

https://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp

SEAT

htps://erwin.seat.com/erwin/showHome.do

RENAULT

https://asos.renault.com

DACIA

https://asos.renault.com

SMART

https://www.b2bconnect.daimler.com

SUBARU

https://www.subaru-repairinfo.com/scr/ini/login.aspx?ReturnUrl=%2f&lang=es

SUZUKI

https://www.serviceportal.suzuki.eu

TOYOTA

https://www.toyota-tech.eu

VOLVO

http://tis.volvocars.biz/tis/main.do

VOLKSWAGEN

http://tis.volvocars.biz/tis/main.do

NIVEL 2     DIAGNOSI I REPROGRAMACIÓ

El Nivell 2 dels Portals dels Fabricants dona accés a la Informació classificada o protegida electrònicament del vehicle per fer una Diagnosi o Reprogramació de les unitats de control electròniques, i intervenir en els elements vinculats a la protecció del vehicle, inclosa la reprogramació de claus.

S’utilitza per interactuar amb el vehicle i implica una connexió online segura del vehicle amb el Portal de la Marca.

Per tal de respectar els requisits de seguretat, el Taller necessitarà acreditar-se prèviament davant el fabricant d’automòbils, justificant la seva condició amb documentació que demostri l’exercici legal de la seva activitat en el seu país. Cada fabricant estableix un procediment d’acreditació d’acord amb els requisits a complir. Un cop el Taller estigui acreditat, el Fabricant li donarà accés a la informació de nivell 2.

La UE està desenvolupant en el projecte SERMI, un procediment unificat i universal que faciliti l’acreditació de seguretat en tots el portals en un sol tràmit.

GUIA ORIENTATIVA PER ALS TALLERS
Cliqui per accedir a la Guia que ha elaborat el Gremi per resumir els punts clau dels procediments per a l’acreditació dels Tallers.

Equipament mínim al Taller

Connexió amb el vehicle a través d’una interfície d’acord amb els protocols definits per la UE, actualment PassThru, PDU-API o DoIP. Wifi de capacitat suficient i PC dedicat.

Software

Com a Taller acreditat, disposarem de la possibilitat d’utilitzar el software de diagnosi i reprogramació del propi fabricant, sense cap condicionant ni minoració de la seva operativa.

Condicions

Tot i que l’accés de nivell 2 implica un cost pel taller, atès que la informació s’ha de pagar, aquest ha de ser a un preu “raonable i no dissuasiu”, tal i com preveu la reglamentació europea, i, en qualsevol cas, dona totes les eines necessàries al taller per competir en igualtat de condicions que un taller de la xarxa oficial del fabricant.

Avantatges

Els tallers acreditats al nivell 2 no sols podran fer una diagnosi i reprogramació de les UCE i claus del vehicle, sinó que disposaran d’accés directe a tota la informació sobre el vehicle en el que s’intervé, des del nivell 1 fins a tot el fons documental editat pel fabricant sobre avaries freqüents, simptomatologies detectades que poden ser origen d’avaries i els seus procediments de reparació perfectament detallats.

Diagnosticar i Reparar els vehicles accedint directament a la RMI dels Portals dels Fabricants defineix la precisió i tecnologia del servei del Taller. Aprofiteu l’oportunitat que ens dona l’UE per a la competitivitat dels Reparadors!!!