CIRCULARS RESIDUS

Núm. Reg. 094   Data: 14/07/2023   INCREMENT DELS COSTOS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS I ALTRES. ENQUESTA.

Núm. Reg. 065    Data: 25/05/2023   ELS TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS EXEMPTS DE LA PRESENTACIÓ DE LA DARI A PARTIR

                                                                                  DE L’EXERCICI 2023.

Núm. Reg.: 034   Data: 14/03/2023   LA DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS Y LA CONTRATACIÓN DEL GESTOR DE RESIDUOS. REUNIÓN                                                                                       TELEMÁTICA 16/03/2023.

Núm. Reg.: 032   Data: 07/03/2023  DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS: REDUCCIÓ DE LES DADES A COMPLIMENTAR

Núm. Reg.:028   Data: 01/03/2023   AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR LA DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS.

Núm. Reg.: 012  Data: 01/02/2023   DECLARACIÓN ANUAL DE RESIDUOS. QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA Y PRECIO MEJORADO                                                                                            DE SIRCAT.

Núm. Reg.: 007   Data: 23/01/2023   DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS, EL SEU COST I LES OBLIGACIONS DEL TALLER EN MATÈRIA DE                                                                                          RESIDUS.

Núm. Reg.: 163   Data: 14/12/2022      PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR 2023. 

Núm. Reg.: 009   Data: 18/01/2022     LA DOCUMENTACIÓ DEL LLIURAMENT DE RESIDUS AL GESTOR MITJANÇANT TRÀMIT                                                                                                                  ELECTRÒNIC.

Núm. Reg.: 148    Data: 01/12/2021     PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR PARA 2022.

Núm. Reg.: 056     Data: 13/04/2021     TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS.

Núm. Reg.: 207     Data: 18/12/2020     RECOGIDA DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO DE + 1.400MM. PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

Núm. Reg.: 204     Data: 11/12/2020     MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO SOBRE LA GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU).

Núm. Reg.: 203     Data: 10/12/2020     PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR PARA 2021.

Núm. Reg.: 191     Data: 23/11/2020     NOTA DE PRENSA DE SIGNUS.

Núm. Reg.: 019     Data: 21/02/2020     PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR PARA 2020.

Núm. Reg.: 061     Data: 17/05/2019     MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS.

Núm. Reg.: 007     Data: 24/01/2019    PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR PARA 2019.

Núm. Reg.: 099     Data: 01/10/2018     LLIURAMENT DE RESIDUS, ENCARA AMB EL «FULL DE SEGUIMENT» EN PAPER.

Núm. Reg.: 079     Data: 02/07/2018     ALMACENAJE DE NEUMÁTICOS USADOS Y ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO DE                                                                                                         PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  DE RESIDUOS.

Núm. Reg.: 071     Data: 02/06/2018     LES BATERÍES USADES S’HAN DE GESTIONAR PER MITJÀ D’UN GESTOR DE RESIDUS.

Núm. Reg.: 060     Data: 04/05/2018     SIGNUS SUSTITUYE A LA EMPRESA RECOGEDORA DE NEUMÁTCIOS USADOS (NFU).

Núm. Reg.: 055     Data: 30/04/2018     LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS, NUEVO PROCEDIMIENTO A PARTIR DE 01/OCUBRE/2018.

Núm. Reg.: 034     Data: 16/03/2018     TRAMITACIÓ CODI DE PRODUCTOR I TRAMITACIÓ DE NOTIFICACIÓ PRÈVIA DE TRASLLAT (NPT).

Núm. Reg.: 033     Data: 16/03/2018     CÓDIGO DE PRODUCTOR DE RESIDUOS Y NPT: USO DEL APLICATIVO SDR.

Núm. Reg.: 148     Data: 22/12/2017     PRECIOS DE GESTIÓN DE LOS NFU DE SIGNUS. ECOVALOR PARA 2018.

Núm. Reg.: 072     Data: 09/06/2017      LLEI 5/2017.  1.-PROHIBIT LLIURAR GRATUÏTAMENT BOSSES DE PLÀSTIC ALS CLIENTS.  2.-NOU                                                                                       IMPOST ALS VEHICLES. 3.-IMPOST SOBRE GRANS ESTABLIMENTS COMERCIALS.

Núm. Reg.: 061     Data: 12/05/2017     RESIDUS CHECK LIST ELABORAT PER SIRCAT.

Núm. Reg.: 060     Data: 11/05/2017     RESIDUOS. PROBLEMÁTICA DE LA NOTIFICACIÓN PREVIA DE TRASLADO.

Núm. Reg.: 045     Data: 04/04/2017     RESIDUOS. NO EXISTE TASA PARA LAS NOTIFICACIONES PREVIAS DE TRASLADO (NPT).

Núm. Reg.: 057     Data: 18/05/2016     GESTIÓ DE RESIDUS. NO ES COBRARAN TAXES PER L’OBTENCIÓ DE LA FITXA D’ACCEPTACIÓ.

Núm. Reg.: 054     Data: 11/05/2016     GESTIÓ DE RESIDUS. ENCARA MÉS COST?

Núm. Reg.: 048     Data: 03/05/2016     RECOLLIDA DELS OLIS USATS.

Núm. Reg.: 199     Data: 22/10/2015     ESTUDI DE MINIMITZACIÓ DE RESIDUS. PER QUÈ PAGAR-HO, SI NO CORRESPON?

Núm. Reg.: 121     Data: 30/06/2015      INSPECCIONES DEL SEPRONA.

Núm. Reg.: 120     Data: 29/06/2015     OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS Y PERMISO DE ACTIVIDAD. (II)

Núm. Reg.: 117     Data: 19/06/2015     OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS Y PERMISO DE ACTIVIDAD. (I)

Núm. Reg.: 023     Data: 13/02/2014     MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE RESIDUS I GESTIÓ DEL LLIURAMENT DELS RESIDUS AL GESTOR                                                                                           AUTORITZAT. (REGLA DE FACTURA SENSE IVA)

Núm. Reg.: 143     Data: 15/10/2013     GESTIÓ DE RESIDUS I OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS. -CONVENI ASTAVE-SIRCAT-

Núm. Reg.: 136     Data: 09/10/2013     GESTIÓ DE L’OLI USAT.

Núm. Reg.: 092     Data: 27/06/2015     INSPECCIONES DEL SEPRONA. RESIDUOS Y OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES.

Núm. Reg.:  199     Data: 05/12/2011     ACTUALITZACIÓ DEL LLIBRE DE RESGISTRE DE RESIDUS I LLIBRE DE RESIDUS.

Núm. Reg.: 149     Data: 07/09/2010      BATERÍAS USADAS. EL TALLER SÓLO DEBERÁ RESPONSABILIZARSE DE LA QUE HAYA                                                                                                                DESINSTALADO A SU CLIENTE.