Formació

AUDATEX

FORMACIÓ DUAL ESCOLA-EMPRESA

FORMACIÓ ON-LINE. TRANSFORMACIÓ DE VEHICLES A GAS

GASOS FLUORATS

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS. CONVENI ESTATAL DEL METALL -CEM- FORMACIO OBLIGATORIA

RESPONSABLE TÈCNIC DE TALLER