ASTAVE – TRAMITACIONS

SERVEIS CONCERTATS

SERVEIS CONCERTATS

Gestoria Administrativa. Assessoria Laboral. Assessoria Fiscal. Enginyeria per legalització d'activitat. Prevenció de Riscos Laborals. Gestió de residus. Assessoria Jurídica. Corredories d'Assegurances. Eficiència energètica -  Subministrament elèctric. Protecció de...

TRÀFIC. ETIQUETES AMBIENTALS DE VEHICLES

TRÀFIC. ETIQUETES AMBIENTALS DE VEHICLES

CIRCULARS ENVIADES Núm. Reg.: 009     Fecha: 17/01/2020     PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA ETIQUETA AMBIENTAL DEL VEHÍCULO. Núm. Reg.: 075     Fecha: 15/06/2018     PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA ETIQUETA AMBIENTAL DEL VEHÍCULO. Núm. Reg.: 072     Fecha: 11/06/2018     LOS...

TRÀFIC. RETIRADA I TRACTAMENT RESIDUAL DELS VEHICLES

TRÀFIC. RETIRADA I TRACTAMENT RESIDUAL DELS VEHICLES

CIRCULARS ENVIADES Núm. Reg. 107     Fecha: 15/09/2017     TRATAMIENTO RESIDUAL VEHÍCULOS ABANDONADOS. Núm. Reg. 062     Fecha: 24/05/2016     VEHICULO ABANDONADO, PROCEDIMIENTO DE RETIRADA. Núm. Reg. 041     Fecha: 25/03/2013     SOLICITUD DE ACHATARRAMIENTO DE...

TRAFIC. NOTES REGISTRALS DE VEHICLES

TRAFIC. NOTES REGISTRALS DE VEHICLES

  Durant el últims anys ASTAVE ha estant oferint  als seus associats el servei de demanar els INFORMES DE VEHICLES  a la DGT. Per correu electrònic astave@astave.org incloent el número de la matrícula es pot fer la petició instantàniament. Per ampliar informació...

RECLAMACIÓ DE DEUTES PER IMPAGATS DE LES REPARACIONS

Un dels serveis que ASTAVE va posar en marxa des de fa anys es el de RECLAMACIÓ DE DEUTES PENDENTS . Les empreses associades que han fet us d’aquest servei que dóna l’Assessoria Jurídica conèixen el bon percentatge estadístic d’efectivitat. Per procedir a la...