RECLAMACIÓ DE DEUTES PER IMPAGATS DE LES REPARACIONS

Un dels serveis que ASTAVE va posar en marxa des de fa anys es el de RECLAMACIÓ DE DEUTES PENDENTS . Les empreses associades que han fet us d’aquest servei que dóna l’Assessoria Jurídica conèixen el bon percentatge estadístic d’efectivitat.

Per procedir a la intervenció davant el seu client de la quantitat impagada ha de presentar a la Secretaria d’ASTAVE l’ordre de reparació i la factura.

En els supòsits que el deutor faci cas omís de reclamació l’Assessoria Jurídica destaca la possibilitat del procediment monitori (per reclamar quanties petites) que resulta molt útil per obtenir el reconeixement del deute per la via judicial.

Si la seva empresa es troba davant de situacions de morositat, li recomanem utilitzi els serveis d’ASTAVE per la seva resolució.