TRÀFIC. ETIQUETES AMBIENTALS DE VEHICLES

CIRCULARS ENVIADES

Núm. Reg.: 009     Fecha: 17/01/2020     PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA ETIQUETA AMBIENTAL DEL VEHÍCULO.
Núm. Reg.: 075     Fecha: 15/06/2018     PROCEDIMIENTO PARA PEDIR LA ETIQUETA AMBIENTAL DEL VEHÍCULO.
Núm. Reg.: 072     Fecha: 11/06/2018     LOS USUARIOS PODRÁN SOLICITAR EL DISTINTIVO AMBIENTAL DEL VEHÍCULO A SU TALLER.


 

NOTES DE PREMSA

CETRAA. NOTA DE LOS TALLERES TAMBIÉN SUMINISTRARÁN LOS DISTINTIVOS AMBIENTALES PARA MOTOS.

DGT.  LOS TALLERES TAMBIÉN SUMINISTRARÁN LOS DISTINTIVOS AMBIENTALES PARA MOTOS.


 

COM PUC DEMANAR ETIQUETES AMBIENTALS DE VEHICLES?

Documentació necessària; enviar a astave@astave.org

–      Fitxa tècnica del vehicle, permís de circulació i DNI del titular.

–      DOCUM. 0 – Contracte protecció de dades ASTAVE-EMPRESA. (Signar per empresa associada i  ASTAVE, una única vegada, fer arribar l’original a les nostres oficines).

DOCUM. 0 – Contracte empresa-ASTAVE

 

–      DOCUM. 1 – Model de sol·licitud d’etiqueta ambiental. (signar pel taller i titular del vehicle).

DOCUM. 1 – Sol·licitud emissió distintiu ambiental

 

–      DOCUM. 2 – Clàusula informativa RGPD (signar pel titular del vehicle i ASTAVE).

DOCUM. 2 – Cláusula info. RGPD

EMISIÓN DE DISTINTIVOS AMBIENTALES, PRESENTACION CETRAA