OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’IDONEÏTAT D’UN VEHICLE CLÀSSIC, PER NO PAGAR L’IMPOST DE CO2.

Núm. Reg.:  117                                                       Data: 01/10/2021 

Molts empresaris del nostre sector han convertit el vehicle en quelcom més que la seva eina de treball, fent-se habitual la tinença, col·lecció, quan no l’acaparament de vehicles, moltes vegades convertits en clàssics o històrics atesa la seva antiguitat superior als 30 anys. 

Aquests vehicles, si estan catalogats d’històrics o son clàssics, és lliuren d’haver de pagar el nou impost sobre emissions de la Generalitat, tal com vàrem informar a la circular 108 de 20/09/2017 i altres posteriors. 

En el cas dels vehicles clàssics (30 anys) es obligatori obtenir el certificat d’idoneïtat emès per la Federació Catalana de Vehicles Històrics -FCVH- per mitja d’un club de vehicles clàssics que disposi d’inspector autoritzat. 

ACORD AMB L’ASSOCIACIÓ SALOMÓ CLÀSSICS PER TRAMITAR L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’IDONEÏTAT

Tots els associats d’ASTAVE que desitgin tramitar l’obtenció del certificat d’idoneïtat poden fer-ho amb l’associació SALOMÓ CLÀSSICS mitjançant ASTAVE i amb els preus especials que hem acordat amb aquesta entitat. Per utilitzar aquest servei us podeu dirigir a la Secretaria d’ASTAVE.

CIRCUIT PER L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’IDONEÏTAT D’UN VEHICLE CLÀSSIC PER GAUDIR DE LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE CO2

1.- L’INSPECTOR del CLUB realitza la inspecció ocular del vehicle i obté en format digital (JPG o PDF) els següents documents: Fitxa tècnica, Permís de circulació i les 5 fotografies.

     Amb la documentació verificada i si la inspecció ocular es satisfactòria, l’INSPECTOR del CLUB confecciona el CERTIFICAT ACREDITATIU DE VEHICLE CLÀSSIC i el signa físicament.

2.- El CLUB envia a la FCVH en format digital (JPG o PDF) la següent documentació:

– Certificat Acreditatiu de Vehicle Clàssic

– Fitxa tècnica

– Permís de circulació

– 5 fotografies.

El CLUB fa el pagament de la taxa.

 3.-La FCVH recepciona la documentació i el cobrament de la taxa.
    La FCVH valida la documentació i la registre per la seva custòdia.
    La FCVH envia SMS al PROPIETARI demanant autorització per la tramitació.
    La FCVH envia correu electrònic al CLUB demanant autorització per la tramitació.

4.- El PROPIETARI rep el SMS i respon positivament a la FCVH.

5.- El CLUB rep el correu electrònic i respon positivament a la FCVH.

6.- Amb les dues autoritzacions rebudes, la FCVH confecciona el CERTIFICAT D`IDONEÏTAT on es reflectiran de forma automàtica les signatures/autoritzacions del  PROPIETARI i del CLUB i la  signatura electrònica de la FCVH.

7.- La FCVH envia a la GENERALITAT el Certificat d`Idoneïtat del vehicle perquè se l’hi apliqui la bonificació de l’impost de CO2.