IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES A CATALUNYA

CIRCULARS EMISSIONS CO2

Núm. Reg.: 117   Data: 01/10/2021        OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT D’IDONEÏTAT D’UN VEHICLE CLÀSSIC, PER NO PAGAR L’IMPOST DE                                                                                              CO2. Núm. Reg.: 107   Data: 08/09/2021         EL...