IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES A CATALUNYA

CIRCULARS EMISSIONS CO2

Núm. Reg.: 085   Data: 16/06/2022      QUEIXA AL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA PER L'IMPOST DE CO2 SOBRE ELS VEHICLES. Núm. Reg.: 077   Data: 01/06/2022      IMPOST CO2 SOBRE ELS VEHICLES. EL PADRÓ PROVISIONAL ACREDITA QUE PERSISTEIXEN LES                           ...