CATOR, CATALANA DE TRACTAMENT D’OLIS RESIDUALS, S.A. Empresa autoritzada pel tractament dels olis usats generats a Catalunya. Els tallers de reparació de vehicles gaudeixen d´un servei de retirada de l´oli usat gràcies al conveni signat pels quatre Gremis catalans amb CATOR, SA. Per justificar davant d´una inspecció que es realitza el lliurament de l´oli, el taller ha de conservar el document de recollida. Telf. de contacte 93/488.19.19