Empresa autoritzada pel tractament dels olis usats generats a Catalunya.