j) RESIDUS

CIRCULARS RESIDUS

Núm. Reg. 094   Data: 14/07/2023   INCREMENT DELS COSTOS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS I ALTRES. ENQUESTA. Núm. Reg. 065    Data: 25/05/2023   ELS TALLERS DE REPARACIÓ D'AUTOMÒBILS EXEMPTS DE LA PRESENTACIÓ DE LA DARI A PARTIR                                               ...

RELACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I RESIDUS NO ESPECIALS EXISTENTS AL TALLER

RESIDUS  PERILLOSOS Codi CER/LER      Descripció 150.203                      ABSORBENTS CONTAMINANTS: DRAPS,                                                         PAPERS I D’ALTRES. 150.202                     ABSORBENTS SEPIOLITES – SERRADURES. 030.104 150.111   ...