j) RESIDUS

CIRCULARS RESIDUS

Núm. Reg.: 009   Data: 18/01/2022     LA DOCUMENTACIÓ DEL LLIURAMENT DE RESIDUS AL GESTOR MITJANÇANT TRÀMIT                                                                                                                  ELECTRÒNIC. Núm. Reg.: 148    Data: 01/12/2021 ...

RELACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I RESIDUS NO ESPECIALS EXISTENTS AL TALLER

RESIDUS  PERILLOSOS Codi CER/LER      Descripció 150.203                      ABSORBENTS CONTAMINANTS: DRAPS,                                                         PAPERS I D’ALTRES. 150.202                     ABSORBENTS SEPIOLITES – SERRADURES. 030.104 150.111   ...