j) RESIDUS

CIRCULARS RESIDUS

Núm. Reg.: 056     Data: 13/04/2021     TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. Núm. Reg.: 207     Data: 18/12/2020     RECOGIDA DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO DE + 1.400MM. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. Núm. Reg.: 204     Data: 11/12/2020     MODIFICACIÓN DEL REAL...

RELACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I RESIDUS NO ESPECIALS EXISTENTS AL TALLER

RESIDUS  PERILLOSOS Codi CER/LER      Descripció 150.203                      ABSORBENTS CONTAMINANTS: DRAPS,                                                         PAPERS I D’ALTRES. 150.202                     ABSORBENTS SEPIOLITES – SERRADURES. 030.104 150.111   ...