CONSUM

MODIFICACIONS EN LA NORMATIVA DE CONSUM.

Núm. Reg.:  112                                                       Data: 11/06/2015   Continuant amb les informacions tractades a l’Assemblea General, li relacionem les referides a les modificacions en la normativa de consum. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 22/2010 DE CODI...