SIGNAT EL CONVENI LABORAL DEL SIDERO DE LA PROVÍNCIA, 2022-2025.

Núm. Reg.: 158                                                        Data: 29/11/2022

 

Ahir a la tarda es va procedir a la signatura del Conveni laboral per a les indústries siderometalúrgiques de la província de Tarragona, segons les condicions que us vàrem donar a conèixer a la reunió telemàtica celebrada el 21/10/2022 (circular nº 13 de 20/10/2022).

Les taules salarials lliurades a les empreses associades que ho van demanar no tenen cap variació amb les taules definitives signades ahir.

CONDICIONS MÉS RELLEVANTS DE L’ACORD

  • Període de vigència: 4 anys. De l’any 2022 a l’any 2025.
  • Augment salarial taules conveni: 6,4% pel 2022; 3,4% pel 2023; 2,8% pel 2024 i 2,46% pel 2025.

– No existeix clàusula de revisió anual i retroactiva. És a dir, encara que l’IPC de cada any resulti superior a l’augment pactat per cada exercici, no correspon re càlcul retroactiu.

– Sí existeix revisió tècnica per a l’any 2026. S’aplicarà revisió tècnica si el sumatori dels IPC reals dels 4 anys és superior  al sumatori dels increments pactats. Si es dóna aquest cas, la quantia del 85% de la diferència s’aplicarà a les taules salarials de 2026.

  • Jornada anual invariable per l’any 2022: 1752 hores.
  • Per l’any 2023, jornada anual de 1744 hores (igual pels anys 2024 i 2025).

SOL·LICITUD DEL TEXT I LES TAULES SALARIALS

Us podeu dirigir a la Secretaria d’ASTAVE per sol·licitar copia del text del Conveni i copia de les taules salarials. La publicació del conveni pot endarrerir-se entre 1 i 2 mesos.

PROPERA INFORMACIÓ

En una propera circular us informarem d’altres apartats del conveni que considerem han de conèixer les empreses en benefici d’un bon clima laboral.

Per qualsevol aclariment us podeu dirigir a la Secretaria d’ASTAVE.