RESOLUCIÓ ACC/2914/2021, DE 27 DE SETEMBRE, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2021 PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D’INCENTIUS A LA MOBILITAT ELÈCTRICA (PROGRAMA MOVES III).