PUBLICACIÓ DEL CCL DEL METALL.

Núm. Reg.: 164                                                        Data: 14/12/2022

 

L’informem que el B.O.P. de 13/12/2022 publica la Resolució del Departament d’Empresa i Treball que inscriu el Conveni Col·lectiu Laboral de les industries siderometalúrgiques de la província de Tarragona per als anys 2022-2025. 

Li recordem les anteriors informacions (circular 158 de 29/11/2022 i 143 de 20/10/2022).