INFORME DE SITUACIÓ MOVES III Catalunya

Núm. Reg.: 129                                                        Data: 24/10/2023

 

 

Us adjuntem la darrera informació disponible, a setembre 2023 en relació a l’estat del MOVES III.

 

Encara que aquets informació la teniu disponible permanentment a la web d’ASTAVE, volem destacar dues dades fonamentals:

 

  • La diferència de la dotació pressupostaria rebuda (197.363.295€) i la dotació total assignada a l’adquisició de vehicles i a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega (187.704.519€).  
  • Adquisició de vehicles: del total d’aprovacions, únicament s’ha efectuat el pagament de 5,48%.
  • Infraestructures de recàrrega: del total d’aprovacions, únicament s’ha efectuat el pagament del 2,16%.

 

https://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/index.html