IMPOST SOBRE LA MATRICULACIÓ, (I.E.S.D.M.T.). PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE L’IMPOST MITJANÇANT LA WEB DE AEAT

PRESENTACIÓ REALITZADA PER LA SRA. OLGA REVERTE, CAP DE L’ÀREA GESTORA DE LA DEPENDÈNCIA INFORMÀTICA DE L’AEAT A TARRAGONA. JORNADA INFORMATIVA 23/11/2005.