c) LEGISLACIÓ QUE REGULA L’ACTIVITAT DELS TALLERS: DECRET 298/1993 – DECRET 30/2020 (TÍTOL 8é)

Decret 298/1993, de 8 d’octubre, de modificació del Decret 1471/987, de 31 de març, pel qual es regula l’activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

de 8 d'octubre, de modificació del Decret 1471/987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components. ARTICLE 4art ESTÀ DEROGAT PEL DECRET 30/2010 I...