a) DOCUMENTS TALLER – ORDRE DE REPARACIÓ (Resguard de dipòsit) – PRESSUPOST (Resguard de dipòsit) – FACTURA