e) CÀLCUL PREU DE MÀ D’OBRA

CIRCULARS PREU CÀLCUL DE LA MÀ D’OBRA.

Núm. Reg.: 215     Fecha: 30/12/2020       TARIFA DE PRECIOS 2021, CÁLCULO DEL PRECIO HORA DE LA MANO DE OBRA DEL TALLER Y CALENDARIO LABORAL DE LA EMPRESA . Núm. Reg.: 135     Fecha: 05/12/2019       CÓMO CALCULAR EL PRECIO DE MANO DE OBRA/HORA DEL TALLER. CHARLA...