e) CÀLCUL PREU DE MÀ D’OBRA

CIRCULARS PREU CÀLCUL DE LA MÀ D’OBRA.

Núm. Reg.: 167   Data: 28/12/2022      CALCULA TU PRECIO DE MANO DE OBRA Y SOLICITA TU TARIFA DE PRECIOS PARA 2023.  Núm. Reg.: 154   Data: 15/11/2022        EL INCREMENTO DE COSTES DEBERÁ REPERCUTIRSE EN EL PMO DE LOS TALLERES. PIDE TU                               ...