PREVENCIÓ RISCOS LABORALS. CONVENI ESTATAL DEL METALL -CEM- FORMACIO OBLIGATORIA.

CIRCULARS. OBLIGACIONS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PRL, ESTABLERTES AL CEM.

Núm. Reg.: 134  Fecha: 30/10/2023   CURSO PRL OBLIGATORIO POR EL CONVENIO ESTATAL DEL METAL. Núm. Reg.: 121   Data: 10/10/2023  CURS OBLIGATORI DE PRL DELS TREBALLADORS DEL METALL A TARRAGONA. -RECICLATGE 4                                                             ...