FORMACIÓ ON-LINE. TRANSFORMACIÓ DE VEHICLES A GAS.

PREVISIÓ NOVA FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA VIA ON-LINE.

PREVISIÓ DE NOVA FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA VIA ON-LINE. Des de les diferents associacions que integrem CETRAA estam avaluant la realització de noves jornades formatives al llarg d’aquest any. Si Vd. està  interessat en participar, pot confirmar el seu interès ...