FORMACIÓ

CIRCULARS. OBLIGACIONS DE FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PRL, ESTABLERTES AL CEM.

Núm. Reg.: 115   Data: 29/09/2021     SE AMPLÍA HASTA 30/09/2022 EL PERÍODO DE FORMACIÓN OBLIGATORIA EN PRL DE LOS                                                                                                        TRABAJADORES DEL METAL. Núm. Reg.: 186   Fecha:...

PREVISIÓ NOVA FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA VIA ON-LINE.

PREVISIÓ DE NOVA FORMACIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA VIA ON-LINE. Des de les diferents associacions que integrem CETRAA estam avaluant la realització de noves jornades formatives al llarg d’aquest any. Si Vd. està  interessat en participar, pot confirmar el seu interès ...

ALUMNES EN CONVENI DE COL·LABORACIÓ. Practiques a l’empresa.

La formació en centres de treball (FCT) S ón pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments secundaris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen...

SIGNATURA CONVENI EN ALTERNANÇA DELS CICLES FORMATIUS D´AUTOMOCIO

SIGNATURA CONVENI EN ALTERNANÇA DELS CICLES FORMATIUS D´AUTOMOCIO

El Departament d’Educació i ASTAVE van signar el proppassat dia 22 de setembre el CONVENI EN ALTERNANÇA que vol impulsar una nova modalitat organitzativa en els Cicles Formatius d’Automoció que ofereixen estímuls positius a l’alumnat i a les empreses, possibilitant simultaniejar la formació professionals inicial i l’activitat laboral, recuperant la figura de l’aprenent, com a síntesi del jove que es capacita i treballa simultàniament en un camp professional directament relacionat amb la formació professional que està realitzant.