COVID-19

CIRCULARS COVID-19 MESURES: AJUTS

Núm. Reg.: 094    Data: 21/07/2021    AMPLIACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DELS AJUTS DIRECTES A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL A TOTS                                                                                    ELS SECTORS D'ACTIVITAT, SI ES COMPLEIXEN ELS...

CIRCULARS COVID-19 MESURES: LABORALS – ERTE FM

Núm. Reg.: 206    Data: 15/12/2020     CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE UN TRABAJADOR AFECTADO                                                                                      POR ERTE, EN EL CASO DE INCUMPLIR EL PLAZO DE 6 MESES DE...