CIRCULARS RELACIONADES

Núm.reg.: 036 Data: 03/03/2021 PUBLICACIÓ DEL CONVENI LABORAL DE LES INDUSTRIES SIDEROMETALÚRGIQUES 2020-2021.
Núm. Reg.: 202 Fecha: 10/12/2020 PREACUERDO CONVENIO LABORAL PARA LAS INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS DE TARRAGONA.