230309 TRASPAS TALLER TARRAGONES.

Superfície    400m2

Ubicació:        Tarragonés

Característiques :     Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament:        Maquinaria completa, maquina diagnos, compressor silenciós, 5 elevadors, etc… i cartera de clients

 Branques de taller legalitzades:     Mecànica, electricitat, carrosseria i pneumatics

Oferiment:     traspàs

Contacte: ASTAVE 977-21.15.96