230224 TRASPAS DE TALLER NOU (1 ANY) A HOSPITALET DE L’INFANT

Superfície:    800 m2 i al darrere 100 m2 de pati cobert

Ubicació:     Hospitalet de l’Infant

Característiques :     Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria

Branques de taller legalitzades:    Mecànica, electricitat, i pneumàtics

Oferiment:    Traspàs de taller

Contacte:   ASTAVE 977-21.15.96

Equipament:   Totalment equipat