210704 VENTA / LLOGUER a REUS.

Superfície    2 locals (205m2 + 98m2 )   Total 303m2

Ubicació:        Reus

Característiques :     Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament:         Portes d’acces motoritzades, WC , oficina, sostre insonoritzat

 Branques de taller legalitzades:     Mecànica, electricitat, carrosseria i pneumatics

Oferiment:    venta / lloguer

Contacte: 618.834.808