CURS PER OBTENIR EL CERTIFICAT DE RESPONSABLE TÈCNIC DE TALLER. PROGRAMACIÓ 2022.

Núm. Reg.: 149                                                        Data: 01/12/2021

 

Hem obert les inscripcions al proper curs de responsable tècnic de taller que realitzarem dins del primer trimestre de l’any 2022. La previsió de l’examen es a inici del mes d’abril.

Les inscripcions i l’aportació de documentació necessària ha d’estar disponible al llarg del mes de gener, ja que prèviament a l’inici del curs ha de presentar-se al Departament d’Empresa i Treball per la seva validació.

Si omple el formulari d’inscripció, acte seguit ens posarem en contacte per donar-vos la informació concreta del curs a les persones interessades.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

CONDICIONS PER ACCEDIR AL CURS DE RESPONSABLE TÈCNIC DE TALLER

  • Els professionals que vulguin accedir a l’examen hauran d’acreditar una experiència laboral de 1.500 dies en tallers de reparació de vehicles inscrits al RASIC o al registre industrial d’altra comunitat autònoma.
  • L’acreditació de l’experiència laboral ha de correspondre als grups de cotització de la seguretat social 1, 2, 3, 8 ó 9 (cap de taller, oficials de primera, segona i tercera o especialistes).

El curs de R.T. de taller va dirigit a tots aquells professionals d’ofici que no disposen de la titulació acadèmica obligatòria. Cada taller i centre de treball ha de disposar d’un responsable tècnic a jornada completa.

El certificat de R.T. de taller  expedit pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat supleix la titulació acadèmica exigida, exclusivament en matèria de permís industrial -RASIC-.