Núm. Reg.:  082                                                          Data: 22/06/2021

 

2ª ENQUESTA PER IDENTIFICAR A LES ASSEGURADORES I ALS GABINETS PERICIALS QUE GENEREN PROBLEMES ALS TALLERS.

 

La primera enquesta  sobre la problemàtica amb certes asseguradores, del mes d’abril, acredita que el sector reparador segueix unes pautes força correctes en el desenvolupament de la seva feina professional (treball amb cita prèvia, aplicació dels canons mediambientals, ús dels impresos normatius establerts pel Codi de Consum, adequada formació i utilització de les eines de valoració, disponibilitat i manteniment de l’equipament, etc.). També va acreditar l’existència de problemes amb certes asseguradores i gabinets pericials, que fa del tot necessari aprofundir en els seus motius per tal d’iniciar les accions que permetin la resolució de les situacions mes conflictives per a les nostres empreses.

A continuació disposa de la 2ª ENQUESTA que hem elaborat per identificar problemàtiques inqüestionables que generen certes asseguradores i/o gabinets pericials.

  • L’enquesta és anònima sempre que vostè ho desitgi, però a d’identificar la comarca en la que esta ubicat el seu taller.
  • Clicant a l’enllaç accedirà a l’enquesta. Doni les seves respostes i tot seguit cliqui a enviar. ENQUESTA (google.com)

Finalment, aprofitem per recordar-li que una correcta gestió professional del taller comença per realitzar la valoració de la reparació (AUDATEX o GT ESTIMATE) abans de rebre la visita del pèrit de l’asseguradora. El taller ha de conèixer per sí mateix el cost de la reparació a dur a terme i que una vegada realitzada estarà subjecta a la garantia que estableix la legislació vigent.