CALENDARI DE FESTES LABORALS PER L’ANY 2022.

Núm. Reg.: 126                                                           Data: 15/10/2021

 

L’Ordre EMT/138/2021 estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l’any 2022, que seran els següents dotze dies:

 • 1 de gener (Cap d’any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 15 d’abril (Divendres Sant).
 • 18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 01 de novembre (Tots Sants)
 • 06 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 08 de desembre (Immaculada Concepció).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

Per conveni laboral (Indústries siderometal-lúrgiques) les tardes del 24 i 31 de desembre es consideren no laborals.

Recordi que aquesta relació s’amplia amb les dues festes de caràcter local fixades a proposta de cada municipi. Per conèixer les dates de les festes de cada municipi pot accedir al següent enllaç

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat/index.html

El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

En breu rebrà circular informativa en la que explicarem els nous costos que han de considerar les empreses per calcular amb rigor el seu preu hora de mà d’obra de l’exercici 2022 (més costos de cotització a la seguretat social, increment dels impostos mediambientals que afecten als vehicles, augment dels preus de les matèries primeres, com la llum, etc.)