221216 VENTA TALLER I MAQUINARIA CIUTAT DE REUS

Superfície:   300 m2

Ubicació:        Reus

Característiques :     Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria

Branques de taller legalitzades:     Mecànica, electricitat, carrosseria i pneumàtics

Oferiment:     venta taller /venta maquinària

Contacte:   977-77.41.35

 

Equipament:         

– 2 oficines

– WC

–  Altell amb wc i vestidor

 

Maquinaria:         

– Elevador

– Màquina 4 gases

– Màquina carga aire condicionat

– Màquina diagnosis 2 Texa, 1 Lunch

– Desmuntadora de pneumàtics

– Equilibradora de pneumàtics

– «Taladro» i mola

– Premsa

– Màquina netejar peces

– Regulador alçada fars

– Compressor

– Gats

– Maletí rellotges pressió aire

– Multiplicadora de par

– Comprovador d’injectors mecànics

– Claus dinanomètriques

– Últils polea alternador

– Útils d’opel (posada a punt)