210430 LLOGUER DE TALLER a ST. PERE i SANT PAU

Superfície:     300m2

Ubicació:        Sant Pere i Sant Pau

Característiques :     Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament:

2 Elevadors + un amb rodes

Màquina muntatge i desmuntatge de rodes

Màquina equilibrar rodes, etc..

Màquina de neteja de peces    75l.

Màquina aire condicionat automàtica.

1 Manòmetre s¡aire condicionatecològic

1 Màquina de neteja injectors – Gasolina-Diesel

1 Carregador batería -gran-Gat hidràulic

Regulador faros

1 Utillatge per a desmuntar amortidors d’aire

3 gats hidràulics grans

 Trepants (taladros) varis

1 Radial

1 Soldador elèctric -maletí-

1 Kit desmuntar injectors

1 Kit embragues bimasa

 Branques de taller legalitzades:     Mecànica, electricitat

Oferiment:     traspàs