210318 TRASPÀS TALLER EN FUNCIONAMENT A TARRAGONA CIUTAT.

Superfície:              120m2 , Altell d’uns 10m2 , oficina independent i 2 accessos.

Ubicació:                 Tarragona ciutat

Característiques: Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament:         Negoci perfectament equipat i en ple funcionament amb bona cartera de clients (bona rentabilitat)

Branques de taller legalitzades:       Mecànica i Electricitat

Oferiment:            Traspàs/Venda

Contacte: 977-21.48.77 Esteban

fotos gardi