200918 LLOGUER DE TALLER / VENDA DE MAQUINARIA A L’ARBOÇ

Superfície:  500m2

Ubicació:    A l’Arboç

Característiques: Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament: Totalment equipat. (oficina, wc i altell)

Branques de taller legalitzades: Mecànica, electricitat, carrosseria i pintura

Oferiment: Lloguer / venda de maquinaria