200217 TRASPAS TALLER TARRAGONA CIUTAT

Superfície: Local de 200m2

Ubicació: c/Zamenoff

Característiques : Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament:

Branques de taller legalitzades: Mecànica, electricitat.

Oferiment: Traspàs