190511 VENDA TALLER TARRAGONA POL. INDUSTRIAL FRANCOLI. (MEC-ELEC)

Superfície: 470m2

Ubicació: Pol. Ind. Francolí

Característiques: Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament: Totalment equipat

Branques de taller legalitzades: Mecànica, electricitat

Oferiment: Venda