190510 VENDA TALLER TARRAGONA POL. INDUSTRIAL FRANCOLI. (XAP-PINT)

Superfície: 520m2

Ubicació: Pol. Ind. Francolí

Característiques:  Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria.

Equipament: Totalment equipat.

Branques de taller legalitzades: Carrosseria i pintura

Oferiment: Venda