180314 TRASPÀS TALLER AL TARRAGONES.

Superfície: 400m2 + 1 local baixos 100m2

Ubicació: Tarragonés

Característiques : Taller legalitzat a l’Ajuntament i amb permís d’Industria

Equipament:    Totalment equipat,  2 wc,  ofinica amb aire condicionat, 4 elevadors i maquinaria varia

Branques de taller legalitzades:   Mecànica, electricitat, carrosseria, pneumàtics i motocicletes

Oferiment: Traspàs